Ιερά
Μητρόπολη
Φθιώτιδος
89,4 FM

Υπεύθυνος :Πρεσβύτερος Δημήτριος Ἀτματζίδης
Συνεργάτες : Σ. Παναγιώτου, Ι. Μαυρομάτης, Πρεσβ. Σπυρίδων Προσωπάρης
Τηλέφωνο : 22310 51111, Φαξ : 22310 51112
E-mail : radioimfth@gmail.com