Ιερά
Μητρόπολη
Φθιώτιδος
89,4 FM

Υπεύθυνος :Διάκονος Δημήτριος Ἀτματζίδης
Συνεργάτες : Σ. Παναγιώτου, Ι. Μαυρομάτης
Τηλέφωνο : 22310 51111, Φαξ : 22310 51112
E-mail : radioimfth@gmail.com