165

Ραδιοφωνικά Δελτία

Εκτυπώσιμη μορφήΕξαγωγή σε PDF

Αριθμός δελτίου: 

1299

Ημερομηνία έκδοσης: 

Παρασκευή, 01 Σεπτέμβριος, 2017

Παρασκευή 1η Σεπτεμβρίου  σήμερα και η εκκλησία μας εορτάζει την αρχή της Ινδίκτου δηλαδή την αρχή των εορτασίμων ημερών του νέου εκκλησιαστικού έτους. τη μνήμη της συνάξεως της Υπεραγίας Θεοτόκου των Μιασηνών.Τη μνήμη του αγίου και δικαίου Ιησού του Ναυή και των αγίων ενδόξων μαρτύρων Αειθαλά και Αγαθοκλείας, των αδελφών Ευόδου ,Καλλίστης και Ερμογένους. Εορτάζουμε τη μνήμη Αμμούν του διακόνου και διδασκάλου και των συν αυτώ 40 γυναικών παρθένων και ασκητριών. Τη μνήμη του αγίου νέου μάρτυρος Αγγελή του χρυσοχόου ο οποίος μαρτύρησε το έτος 1680. Τη μνήμη των οσίων πατέρων ημών Συμεών του Στυλίτου, του παλαιού, αρχιμανδρίτου  και Μάρθας της μητρός αυτού. Εορτάζουμε τη μνήμη του αγίου Μελετίου του νέου, κτίτορος της εν Κιθαιρώνι ομωνύμου σεβασμίας μονής, και Ευανθίας.Του αγίου Νικολάου του Κουρταλιώτου ο οποίος εκοιμήθη το έτος 1670 και Αντωνίου του εν Αγυιά. Επίσης εορτάζουμε τη ανάμνηση του μεγάλου εμπρησμού, εν Κων/πό­λει το έτος 450.

ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΤΙΤΛΟΥΣ ΤΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ 

(*) «Ὁ πολιτικός κόσμος εἰς τήν πλειονότητά του προτιμᾶ Ἑλλάδα ἄθρησκον, μέ τήν Ἐκκλησίαν ὡς πολιτιστικόν καί μνημειακόν παράγοντα. Ἐάν, ὅπως φημολογεῖται, μέ τήν ἀναθεώρησιν τοῦ Συντάγματος οἰκοδομηθεῖ καί θεσμοθετηθεῖ τό ἄθρησκον κράτος, ἡμεῖς πρέπει νά ἀναλάβωμεν εὐρεῖαν καί συστηματικήν διαφώτισιν τοῦ Ὀρθοδόξου λαοῦ, διά νά γνωρίσει τάς ἐπιπτώσεις τῆς διά νόμου ἀλλοιώσεως τῆς Ἑλληνορθοδόξου ταυτότητός του.Αυτά ανέφερε μετάξύ άλλων χθες ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κατά τη τελευταία συνεδρία της Διαρκούς ιεράς Συνόδου της 160ης  περιόδου.

(*) Την ανάμνηση της ανακομιδής των Ιερών Λειψάνων του Αγίου Νεκταρίου  θα πανηγυρίσουν οι ενορίες του Αγίου Νεκταρίου Λαμίας και  του Αγίου Δημητρίου Ελάτειας την ερχόμενη Κυριακή 3 του μηνός.

(*) Τήν ἱερά μνήμη του προφήτου Μωυσέως θα πανηγυρίσει τη Δευτέρα 4 Σεπτεμβρίου το Ευρωσιναϊτικό Κέντρο Μελετών στην Τραγάνα Λοκρίδος. Τη μνήμη της Αγίας Ερμιόνης θα τιμήσει την ίδια ημέρα τό Γηροκομεῖο Ἵδρυμα Πετρῆ - Στέγη Γερόντων Στυλίδος.

 ΑΣ ΔΟΥΜΕ ΤΑ ΘΕΜΑΤΆ ΜΑΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΆ

(*) Με δελτιο τύπου η Διαρκής Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος μας ενημερώνει για τις εργασίες της χθες και σήμερα υπό την προεδρία του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερωνύμου.

Κατά τις δύο Συνεδρίες η Διαρκής Ιερά Σύνοδος ασχολήθηκε με θέματα Ιερών Μητροπόλεων και των Συνοδικών Επιτροπών: επί της Αρχιγραμματείας, επί των Αιρέσεων, επί των Διορθοδόξων και Διαχριστιανικών Σχέσεων, επί της Χριστιανικής Αγωγής της Νεότητος, επί των Δογματικών και Νομοκανονικών Ζητημάτων, επί της Εκκλησιαστικής Εκπαιδεύσεως και Επιμορφώσεως του Εφημεριακού Κλήρου και Παρακολουθήσεως Ευρωπαϊκών Θεμάτων.

Στο τέλος της χθεσινής Συνεδρίας ο Μακαριώτατος ευχαρίστησε τα Συνοδικά Μέλη της απελθούσης 160ής Συνοδικής Περιόδου για την άριστη συνεργασία. Λαμβάνοντας τον λόγο ο αντιπρόεδρος της Διαρκούς, Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Φθιώτιδος κ. Νικόλαος ευχαρίστησε εκ μέρους των Συνοδικών Μελών τον Μακαριώτατο Αρχιεπίσκοπο, τον Θεοφιλέστατο Αρχιγραμματέα και τους Γραμματείς της Ιεράς Συνόδου.Στην προσφωνησή του αναλυτικά ο Ποιμενάρχης μας ανέφερε τα εξής… Μακαριώτατε ἅγιε Πρόεδρε .

   Σεβασμιώτατοι ἅγιοι ἀδελφοί Συνοδικοί.

   Φθάσαντες σύν Θεῷ εἰς τήν λήξιν τῆς 160ης Συνοδικῆς περιόδου (2016-2017), εἰς τήν ὁποίαν κατά τάς διατάξεις τοῦ Καταστατικοῦ Χάρτου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ἐκλήθημεν διά νά ὑπηρετήσωμεν τήν Συνοδικήν διοίκησιν τοῦ Ἱεροῦ Σώματος τῆς Ἐκκλησίας καί νά συμβάλλωμεν, τό κατά δύναμιν, εἰς τήν ἀντιμετώπισιν τῶν θεμάτων καί προβλημάτων Αὐτῆς, ἔχω τήν τιμήν ἐκ μέρους τῶν Συνοδικῶν ἁγίων ἀδελφῶν νά ἐκφράσω τήν εὐγνωμοσύνην ἡμῶν πρός τόν Δομήτορα καί Ἀρχιποίμενα τῆς Ἐκκλησίας ἡμῶν, Κύριον Ἰησοῦν Χριστόν, διότι μᾶς ἠξίωσεν νά διακονήσωμεν εἰς καιρούς ἐναντίων ἀνέμων τάς ἀνάγκας τῆς Μητρός ἡμῶν Ἁγίας Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας καί ἐν  Πνεύματι Ἁγίῳ νά δώσωμεν τό μήνυμα Αὐτοῦ εἰς τήν σύγχρονον κοινωνίαν, πρός δόξαν τοῦ Ἁγίου Ὀνόματός Του καί οἰκοδομήν τοῦ Σώματος τῆς Ἐκκλησίας.

  Ἐκ δευτέρου, χρεωστικῶς καταθέτω ἐν ἀγάπῃ ἀνυποκρίτῳ τάς θερμάς ἡμῶν εὐχαριστίας πρός Ὑμᾶς Μακαριώτατε, ὅστις κατά τόν Θεολόγον Γρηγόριον «ὀξυδερκές ἔχων τό ὄμμα καί ὑψηλά βλέπων» (Ἁγίου Γρηγορίου, Β.Ε.Π. τ. 95, σ. 219) πηδαλιουχήσατε ἐπιτυχῶς τήν νοητήν ὀλκάδα εἰς σταθεράν πορείαν, ἐν μέσῳ κλύδωνος καί περιστασιακῶν καταιγίδων, ἔχοντες τήν ἀπόλυτον συμπαράστασιν πάντων ἡμῶν.

  Ἡ διαρρεύσασα Συνοδική περίοδος εἶχε τόν κλῆρον νά ἀντιμετωπίσει σωρεία προβλημάτων καί ὄγκον θεμάτων, τά ὁποῖα, σύν τῷ χρόνῳ, ἐνεφανίσθησαν ὑπό τήν πίεσιν τῆς Πολιτείας, ἀνατροπῆς καθιερωμένων πνευματικῶν δομῶν καί μεταλλαγῆς προαιωνίων ἀρχῶν, μέ ἀπώτερον σκοπόν τήν ἐπιβολήν καί εἰς τήν Ὀρθόδοξον Ἑλλάδα οὐδετεροθρήσκου κράτους, μέ τήν δικαιολογίαν προστασίας τῶν θρησκευτικῶν μειονοτήτων καί καθιερώσεως τῆς ἀνεξιθρησκείας, ἡ ὁποία καί  ἀπό τό ἰσχῦον Σύνταγμα προβλέπεται καί ὑπό τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος τηρεῖται καί προστατεύεται ἀπό ἀρχαιοτάτων χρόνων, εἰς τήν οὐσίαν ὅμως σκοπόν ἔχει τόν περιορισμόν καί τήν ἀποδυνάμωσιν τῆς κρατούσης Ἐκκλησίας καί τήν περιθωριοποίησιν αὐτῆς.Συνεχίζοντας την προσφωνησή του ο Ποιμενάρχης μας ανέφερε τα εξής..

  Εἰς τά θέματα Ἐκκλησίας καί Πολιτείας καί εἰς ὅλα τά ἄλλα ἐτηρήσαμεν ἠπίαν τακτικήν, τῇ εἰσηγήσει τῆς Ὑμετέρας Μακαριότητος. Εἰς τό πολύπλοκον ζήτημα τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν μέ τήν ἐκ μέρους τῆς Πολιτείας ἐπιβολήν πολυθρησκειακῆς καί συγκρητιστικῆς δομῆς προγραμμάτων, εἰς τά ψηφισθέντα νομοσχέδια τῶν συμφώνων συμβιώσεων, ἐρχόμενα εἰς εὐθεῖαν ἀντίθεσιν μέ τόν Εὐαγγελικόν νόμον, εἰς τά συνεχῆ ἐμπόδια καί τάς παρελκυστικάς μεθόδους τῶν ἁρμοδίων κρατικῶν παραγόντων, διά τήν ἀξιοποίησιν τῆς ἐναπομεινάσης ἐκκλησιαστικῆς περιουσίας, εἰς τήν ἀπαράδεκτον πρός τήν Ὀρθόδοξον παράδοσιν νομιμοποίησιν τῆς ἀποτεφρώσεως τῶν νεκρῶν, εἰς τήν μεθοδικήν καί πονηράν  ἀποδόμησιν προαιωνίων ἀρχῶν, ἔτι δέ εἰς τάς ἐντός ἡμῶν ἀναταράξεις τῆς ὁμάδος τῶν ἀποτειχισθέντων καί ὅσων ἀντιτίθενται εἰς τάς ἀποφάσεις τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου τῆς Κρήτης καί εἰς πλεῖστα ἄλλα, ὧν οὐκ ἔστιν ἀριθμός, ἐζητήσαμεν νά ἐπιλυθοῦν μέ σώφρονα διάλογον, παρ᾿ ὅτι οἱ συζητηταί μας δέν μᾶς ἐνέπνεον πάντοτε ἐμπιστοσύνην καί πάσῃ θυσίᾳ ἐπροτιμήσαμεν τήν εἰρήνην καί ὄχι τήν σύγκρουσιν, πρός ἀποφυγήν μεγαλυτέρας ζημίας.

  Εἰς τόν λαόν ἐδώσαμεν τήν ἐντύπωσιν ὑποχωρήσεων, ἐπί παραδείγματι εἰς τό μάθημα τῶν θρησκευτικῶν καί τῶν περιέργων συμφώνων συμβιώσεως. Γεγονός εἶναι, ὅτι εὑρέθημεν εἰς δύσκολον θέσιν καί τινές ἐξ ἡμῶν, ὑπέστησαν βαρεῖς καί ἀδίκους χαρακτηρισμούς.

  Ὡς μέλη τῆς Ἱερᾶς Συνόδου εὑρέθημεν πρό πολλῶν διλημμάτων. Ἡ σταθερά ὅμως καί νηφάλιος ἄποψις Ὑμῶν, Μακαριώτατε, ὑπῆρξε ἡ μέση καί βασιλική ὁδός, ἡ ὁποία καί  μετά τῶν ἀντιφρονούντων πολιτικῶν διετήρει ἀνοικτούς διαύλους ἐπικοινωνίας καί ἡ ὁποία τά τῆς Ἐκκλησίας δίκαια ἐξησφάλισε καί πᾶσαν ἀντίθετον ἄποψιν ἀπενεύρωσε, ὅπως ὁ Θεολόγος Γρηγόριος λέγει: «ποτέ μέν ὑποχωρῶν, ποτέ δέ ἐπεμβαίνων τοῖς ἐναντιουμένοις τῷ λόγῳ τῆς ἀληθείας» (Ἁγίου Γρηγορίου, Ἑρμηνεία εἰς τούς Ψαλμούς, Β.Ε.Π. τ. 95, σ. 11). Δι᾿ αὐτόν ἀκριβῶς τόν λόγον, ἡ ἠπία τακτική τῆς Ἐκκλησίας δέν ἐδημιούργησε ἀντιπαραθέσεις καί διαχωρισμούς εἰς τήν κοινωνίαν, πρᾶγμα τό ὁποῖον προσμετρᾶται ὡς προσωπική Ὑμῶν ἐπιτυχίαν.

  «Εὐλογητός ὁ Θεός καί πατήρ τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ὁ εὐλογήσας ἡμᾶς ἐν πάσῃ εὐλογίᾳ πνευματικῇ» (Ἐφεσ. 1, 3).Κλείνοντας την προσφωνησή του ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ Νικόλαος τονίζει τα εξής….

  Μακαριώτατε .

  Ὡς φαίνεται, εἴμεθα πρό δυσαρέστων διά τήν Ἐκκλησίαν ἐξελίξεων. Τοῦτο ὑπενήχθητε εἰς τήν ἔκτακτον Ἱεραρχίαν τοῦ παρελθόντος Ἰουνίου. Ὁ πολιτικός κόσμος εἰς τήν πλειονότητά του προτιμᾶ Ἑλλάδα ἄθρησκον, μέ τήν Ἐκκλησίαν ὡς πολιτιστικόν καί μνημειακόν παράγοντα. Ἐάν, ὅπως φημολογεῖται, μέ τήν ἀναθεώρησιν τοῦ Συντάγματος οἰκοδομηθεῖ καί θεσμοθετηθεῖ τό ἄθρησκον κράτος, ἡμεῖς πρέπει νά ἀναλάβωμεν εὐρεῖαν καί συστηματικήν διαφώτισιν τοῦ Ὀρθοδόξου λαοῦ, διά νά γνωρίσει τάς ἐπιπτώσεις τῆς διά νόμου ἀλλοιώσεως τῆς Ἑλληνορθοδόξου ταυτότητός του.

  Εὐχόμεθα ταπεινῶς, ὅπως ὁ Κύριος ἡμῶν κρατήση τῆς δεξιᾶς Ὑμῶν καί ὁδηγήση Ὑμᾶς ἐν τῇ Βουλῇ Του, ποιμαίνων ποιμαίνοντας καί ὁδηγῶν ὁδηγοῦντας εἰς δόξαν τοῦ Οὐρανίου Πατρός καί τοῦ Μεγάλου Ἀρχιερέως καί Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ καί τοῦ παναγίου καί τελεταρχικοῦ Πνεύματος εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων (Εὐχή ἐπί ἐνθρονήσει Μητροπολίτου).Σας αναγνώσαμε αγαπητοί ακροατές την προσφώνηση του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας ως αντιπροέδρου της Διαρκούς ιεράς Συνόδου της 160ης περιόδου κατά τη χθεσινή τελευταία συγκλισή της..

Η επόμενη Συνεδρία της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου της 161ης Συνοδικής Περιόδου, υπό την νέα σύνθεσή της, ορίσθηκε για το χρονικό διάστημα από της 5ης έως και της 7ης Σεπτεμβρίου.

Τέλος, η Δ.Ι.Σ. ενέκρινε αποσπάσεις κληρικών και έλαβε αποφάσεις σχετικά με τα τρέχοντα υπηρεσιακά θέματα της ημερησίας διατάξεως.

(*) Την Κυριακή 3 Σεπτεμβρίου η εκκλησία μας θα πανηγυρίσει την ανάμνηση της ανακομιδής των Ιερών Λειψάνων του Αγίου Νεκταρίου, Επισκόπου Πενταπόλεως του Θαυματουργού. Στην Ιερά Μητροπολή μας θα πανηγυρίσουν οι ενορίες του Αγίου Νεκταρίου Λαμίας και και του Αγίου Δημητρίου Ελάτειας. Στον ιερό Ναό του Αγίου Νεκταρίου Νεαπόλεως ο πανηγυρικός εσπερινός με αρτοκλασία θα αρχίσει το Σάββατο το απόγευμα στις 6:00. Την Κυριακή το πρωί θα τελεσθεί πανηγυρική Θεία Λειτουργία. Στην ενορία της Ελάτειας υπάρχει ιερό παρεκκλήσιο αφιερωμένο στον Αγιο Νεκτάριο. Οι λατρευτικές πανηγυρικές ακολουθίες θα τελεσθούν όμως στον ενοριακό ιερό Ναό. Ο εσπερινός με αρτοκλασία θα αρχίσει στις 7:00 το απόγευμα. Και τις δυο ημέρες θα τεθεί προς προσκύνηση τεμάχιο του Ιερού Λειψάνου του Αγίου Νεκταρίου.

(*) Η μνήμη του Προφήτου Μωυσέως θα εορτασθεί με λαμπρότητα τη Δευτέρα 4 Σεπτεμβρίου στον ομώνυμο πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό του Ευρωσιναϊτικού Κέντρου Μελετών στην Τραγάνα Λοκρίδος. Στις λατρευτικές εκδηλώσεις θα προστεί ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Σινά κ. Δαμιανός. Σύμφωνα με το πρόγραμμα εορτασμού την Κυριακή στις 7:00 το απόγευμα θα τελεσθεί ο πανηγυρικός Εσπερινός και τη Δευτέρα Όρθρος και Αρχιερατική Θεία Λειτουργία.Να σας θυμίσουμε ότι τα εγκαίνια του Ιερού Ναού του Προφήτου Μωυσέως τελέσθηκαν με την αρμόζουσα εκκλησιαστική τάξη και την παρουσία Αρχιερέων στις 4 Σεπτεμβρίου του 2013.

(*) Τήν ἱερά μνήμη τῆς Ἁγίας Ἑρμιόνης θά ἑορτάσει τη Δευτέρα 4 Σεπτεμβρίου τό Γηροκομεῖο Στυλίδος Ἵδρυμα Πετρῆ - Στέγη Γερόντων και στό παρεκκλήσιο τοῦ Ἱδρύματος, πού βρίσκεται στόν τελευταῖο ὄροφο τοῦ κτιρίου, θα τελεσθεί Ορθρος και πανηγυρική Θεία Λειτουργία. Μετά τήν θεία Λειτουργία τό Γηροκομεῖο θά προσφέρει κέρασμα στούς ἑορταστές στήν μεγάλη τραπεζαρία καί τό προσωπικό θά ξεναγήσει τούς ἐπισκέπτες στά δωμάτια τῶν τροφίμων καί στούς χώρους τοῦ Ἱδρύματος. Ἐκτός ἀπό τήν γραμμή τοῦ ΚΤΕΛ Λαμίας – Στυλίδος, τό κοινό μπορεῖ νά ἐξυπηρετηθεῖ μέ τόν σιδηρόδρομο, πού κάνει στάση ἀκριβῶς ἔξω ἀπό τό Γηροκομεῖο.  

(*) Την ανάμνηση του εν Χώναις θαύματος του Αρχαγγέλου Μιχαήλ θα εορτάσει η εκκλησία μας την Τετάρτη 6 Σεπτεμβρίου. Κοντά στην πόλη της Λαμίας πανηγυρίζει το Ιερό Παρεκκλήσιο του Αρχαγγέλου Μιχαήλ της ενορίας  Αγίου Βασιλείου στο Σταθμό Λιανοκλαδίου που βρίσκεται εντός του Πνευματικού Κέντρου. Σύμφωνα με το πρόγραμμα την Τρίτη στις 7:00 το απόγευμα θα τελεσθεί πανηγυρικός εσπερινός με αρτοκλασία. Ακολούθως στον προαύλιο χώρο του Ναού, η Ένωση Μικρασιατών Λαμίας και τα τμήματα παραδοσιακών χορών της ενορίας θα πραγματοποιήσουν χορευτική εκδήλωση. Την Τετάρτη το πρωί θα τελεσθεί πανηγυρική Θεία Λειτουργία και την Τετάρτη στις 6:00 το απόγευμα η ακολουθία της Ιεράς Παρακλήσεως προς τον Ταξιάρχη Μιχαήλ. Να σημειώσουμε ότι τα θυρανοίξια του Ιερού Παρεκκλησίου τελέσθηκαν από τον Ποιμενάρχη μας στις 5 Σεπτεμβρίου του 2008.

(*) Ιερά Παράκληση  προς τον ¨Αγιο Νεκτάριο τελείται κάθε Παρασκευή στις 6:00 το απόγευμα στον  Ιερό Ναό του Αγίου Νεκταρίου Λαμίας. Επίσης κάθε Παρασκευή εκτός Λαμίας τελείται Ιερά Παράκληση στην Αγία Παρασκευή στον ομώνυμο ενοριακό Ιερό Ναό Πετρωτού και Ιερά Παράκληση στους Αγίους Αναργύρους στον ιερό Ναό της Γλύφας.

(*) Στον Ιερό Ναό της Αγίας Παρασκευής στην Ταράτσα τελείται Θεία Λειτουργία κάθε Σάββατο από τις 7:00 το πρωί έως τις 9:15. Επίσης Θεία Λειτουργία τελείται το Σάββατο στον Ιερό Ναό των Αγίων Αναργύρων στο Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας, στον κοιμητηριακό Ιερό Ναό του Αγίου Αθανασίου Καλυβίων και στον Κοιμητηριακό Ιερό Ναό της Παναγίας της Ξηριώτισσας.

 (*) Ενορίες της Μητροπόλεως διοργανώνουν εκδρομές σε διάφορους πνευματικούς προορισμούς της πατρίδος. Ας δούμε ποιες είναι αυτές. Διήμερη προσκυνηματική εκδρομή στην ιερά νήσο Τήνο θα πραγματοποιήσει η ενορία της Αγίας Παρασκευής Λαμίας στις 4 και 5 Σεπτεμβρίου. Οι προσκυνητές θα επισκεφθούν το Ιερό προσκύνημα της Ευαγγελιστρίας, την Ιερά Μονή Κεχροβουνίου και θα κάνουν το γύρο του νησιού. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή στα τηλέφωνα 22310 24961 και 69 065 85 011.

 

(*) Μονοήμερη προσκυνηματική εκδρομή διοργανώνει η ενορία του αγίου Αθανασίου Τυμφρηστού την Παρασκευή 8 Σεπτεμβρίου στο ιστορικό μοναστήρι της Παναγίας της Τατάρνας στην Ευρυτανία. Η ιερά αυτή μονή βρίσκεται σε μια κατάφυτη περιοχή που εισχωρεί μέσα στην ανατολική όχθη της μεγάλης τεχνητής λίμνης των Κρεμαστών και πανηγυρίζει στο Γενέθλιο της Υπεραγίας Θεοτόκου.Το κόστος της εκδρομής είναι 10 ευρώ.Οι προσκυνητές θα ξεκινήσουν την εκδρομή τους στις 6:00 το πρωί και θα επιστρέψουν στις 4:00 το απόγευμα. Οι ενδιαφερόμενοι καλέστε στους αριθμούς 69 83 090 5 74 και 69 86 25 52 64.

(*) Διήμερη προσκηνυματική εκδρομή στην ιερά νήσο Τήνο θα πραγματοποιήσει η ενορία των Αγίων Αποστόλων Λαμίας στις 18 &19 Σεπτεμβρίου. Οι προσκυνητές θα επισκεφθούν το Ιερό προσκύνημα της Ευαγγελιστρίας, καθώς και άλλους πνευματικούς προορισμούς του νησιού. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή στο τηλέφωνο 2231 0 23114.

 (*) Τετραήμερη προσκυνηματική εκδρομή στα νησιά Ρόδο και Σύμη θα πραγματοποιήσει η ενορία Αγίων Θεοδώρων Αταλάντης από τις 25 έως τις 29 Σεπτεμβρίου.Οι συμμετέχοντες στην εκδρομή θα έχουν την ευκαιρία με τη βοήθεια ξεναγού να γνωρίσουν όλα τα θρησκευτικά προσκυνήματα και τους αρχαιολογικούς χώρους των όμορφων αυτών νησιών. Η τιμή συμμετοχής είναι 275 ευρώ με τα οποία καλύπτονται όλα τα έξοδα. Για να δηλώσετε τη συμμετοχή σας καλέστε στα τηλέφωνα 22330 22 4 85, 69 73 83 82 75 και 69 46 34 00 17.

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ

Ο Δήμος Λαμιέων και ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ανθήλης διοργανώνει τη «15η Γιορτή Ρυζιού » από σήμερα έως την Κυριακή 3 του μηνός στην Τοπική Κοινότητα Ανθήλης.

Οι εκδηλώσεις θα ξεκινήσουν στις 10:30 το βράδυ με Δημοτική Βραδιά που θα γίνει στον προαύλιο χώρο του Δημοτικού Σχολείου Ανθήλης. Παράλληλα το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου θα τιμήσει τη Φιλιώ Πυργάκη για τη πολύχρονη προσφορά της στο δημοτικό τραγούδι.

Το Σάββατο 2 Σεπτεμβρίου και ώρα 9:30 το βράδυ οι εκδηλώσεις θα συνεχιστούν στην κεντρική πλατεία της Ανθήλης με κατάθεση στεφάνων στο μνημείο του Walter Packard και βραδιά παραδοσιακών χορών με τη συμμετοχή των Πολιτιστικών Συλλόγων: Ανθήλης, «Καλλίχορου» και του χορευτικού Ομίλου Αλμυρού και του Λαογραφικού Συλλόγου Τρικάλων «Οι Θεριστάδες».

Η «15η Γιορτή Ρυζιού 2017» θα ολοκληρωθεί την Κυριακή 3 Σεπτεμβρίου με εκδηλώσεις για τους μικρούς φίλους που θα πραγματοποιηθούν στις 6:00 το απόγευμα στο γήπεδο και στην κεντρική πλατεία της Ανθήλης. 

(*) Ο Δήμος Λαμιέων και ο Σύλλογος Γυναικών Μεξιατών μας προσκαλούν στην «Γιορτή Ελιάς 2017» που θα πραγματοποιηθεί σήμερα στις 8:00 το βράδυ στο Δημοτικό Σχολείο Μεξιατών. Συμμετέχει o Πολιτιστικός Σύλλογος «Καλλίχορος».

Στη Γιορτή θα προσφερθούν εδέσματα ελιάς ενώ η είσοδος για το κοινό θα είναι ελεύθερη.

 

(*)Το 10ο Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χορών θα πραγματοποιηθεί στον Μώλο Φθιώτιδος το Σάββατο 2 Σεπτεμβρίου στις 9:00 το βράδυ στην κεντρική πλατεία του χωριού.Η εκδήλωση πραγματοποιείται από τον πολιτιστικό και λαογραφικό σύλλογο Μώλου ο οποίος δραστηριοπείται πολλά χρόνια τώρα στα πολιτιστικά δρώμενα του Δήμου Καμένων Βούρλων προάγοντας και αναδεικνύοντας με κάθε τρόπο την παράδοση, τα ήθη και τα έθιμα του τόπου μας.Στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του συλλόγου είναι και η διοργάνωση πολλά χρόνια τώρα Φεστιβάλ παραδοσιακών χορών με καλεσμένους πολιτιστικούς και λαογραφικούς συλλόγους απόλη την Ελλάδα. Να σημειώσουμε ότι μετά από παράκληση του συλλόγου προς τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη μας, τα μέλη του πολιτιστικού συλλόγου Αμαλιάδας Ηλείας και του λαογραφικού ομίλου Πολυγύρου Χαλκιδικής θα φιλοξενηθούν στις κατασκηνώσεις της Ιεράς Μητροπόλεως στο Καινούριο Λοκρίδος. Επίσης στο Μώλο ο πολιτιστικός και λαογραφικός σύλλογος διοργανώσει έκθεση φωτογραφίας από πρώτη έως τρείς Σεπτεμβρίου.

  (*) Με συναυλία της Φωτεινής Δάρρα ξεκινούν την Κυριακή 3 Σεπτεμβρίου τα «Θερμοπύλεια 2017»τα οποία φέτος έχουν πλούσιο και ενδιαφέρον πρόγραμμα και περιλαμβάνουν εκδηλώσεις που θα διαρκέσουν από τις 3 έως τις 24 Σεπτεμβρίου.

Συναυλίες, θεατρικές παραστάσεις, εικαστικά δρώμενα, διαλέξεις, έκθεση φωτογραφίας και διεθνής επιστημονική συνάντηση για τον ιαματικό μας πλούτο που θα πραγματοποιηθεί για πρώτη φορά στις Θερμοπύλες, είναι τα κομμάτια που συμπληρώνουν το παζλ των φετινών Θερμοπυλείων.

Τα «Θερμοπύλεια 2017» ξεκινούν με τη συναυλία της Φωτεινής Δάρρα που θα φιλοξενηθεί στον χώρο του Κάστρου Λαμίας την Κυριακή 3 Σεπτεμβρίου με ελεύθερη είσοδο. Η ξεχωριστή καλλιτέχνιδα έρχεται στην πόλη μας για να μας χαρίσει μια βραδιά γεμάτη όμορφες μελωδίες και μουσικά ταξίδια.

 (*) Ξεκίνησαν σήμερα οι εγγραφές στο Δημοτικό Ωδείο Λαμίας.

Εγγραφές γίνονται στην Γραμματεία του Ωδείου, στη διεύθυνση Αχιλλέως και Δυοβουνιώτη, στα τηλέφωνα 22310 28884 και 22310 52807 κατά ώρες: 9.00- 13.00 και 17.30- 20.30. Τα μαθήματα θα ξεκινήσουν τη Δευτέρα 18 Σεπτεμβρίου και θα είναι ατομικά.

Εδώ ολοκληρώσαμε το σημερινό ενημερωτικό μας δελτίο.

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Επικοινωνήστε μαζί μας στο+22310 50552-3
Στείλτε μας email στο
 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ

Ενημερωθείτε για τα τελευταία νέα της Ι.Μ. Φθιώτιδος μέσα από την ηλεκτρονική σας διεύθυνση...