165

ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΜΗΝΥΜΑ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΑΓΙΟ ΠΑΣΧΑ 2022

Εκτυπώσιμη μορφήΕξαγωγή σε PDF

Ημερομηνία: 

Σάββατο, 23 Απρίλιος, 2022 - 15:45

ΣΥΜΕΩΝ

ΕΛΕΩ ΘΕΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ

ΚΑΙ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ

 

ΠΡΟΣ ΑΠΑΝΤΑ ΤΟΝ ΙΕΡΟΝ ΚΛΗΡΟΝ

ΚΑΙ ΤΟ ΧΡΙΣΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΛΗΡΩΜΑ

ΤΗΣ ΘΕΟΣΩΣΤΟΥ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ

 

Πολυσέβαστοι Συλλειτουργοί μου Ἅγιοι Πατέρες

Ὁσιώτατοι Μοναχοὶ καὶ Ὁσιώτατες Μοναχὲς

Ἀγαπητοὶ μου ἀδελφοὶ ἐν Χριστῷ

Πολυαγαπημένα μου πνευματικὰ παιδιά

«Δεῦτε πάντα τὰ ἔθνη,

γνῶτε τοῦ φρικτοῦ Μυστηρίου τὴν Δύναμιν»

 

Οἰκουμενικὸ προσκλητήριο! Καθολικὸ προσκλητήριο!

Μαζικὸ προσκλητήριο! Ἀδελφικὸ προσκλητήριο

ἀπευθύνει σὲ ὅλη τὴν ἀνθρωπότητα ἡ Ἁγία μας Ἐκκλησία!

«Δεῦτε πάντα τὰ ἔθνη»! Ἐλᾶτε ὅλοι οἱ λαοὶ τῆς γῆς! Συγκεντρω­μέ­νοι. Ἑνωμένοι. Ὁμόφωνοι καὶ ὁμόψυχοι, μὲ ἕνα στόμα καὶ μὲ μία καρδιά, νὰ ἀνυμνήσουμε τοῦ Χριστοῦ τὴν Ἀνάσταση. Νὰ ἑορτάσουμε τοῦ θανάτου τὸν θάνατο καὶ τοῦ Ἅδη τὴν κατάργηση.

Ἐλᾶτε ὅλοι οἱ ἀδελφοὶ, μὲ μία καρδιὰ, νὰ ψάλλουμε τὸ «Χριστὸς Ἀνέστη»! Ἐλᾶτε ἐπίσης, μὲ μία καρδιὰ, νὰ ἀπαντήσουμε ὅλοι μαζὶ τὸ «Ἀληθῶς Ἀνέστη»!

Πόσο τραγικὰ ἐπίκαιρο σήμερα τὸ «Δεῦτε πάντα τὰ ἔθνη»! Σήμερα ποὺ χύνεται καὶ πάλι αἷμα ἀδελφικό, χωρὶς καμία λογική, χωρὶς καμία δικαιολογία, χωρὶς κανένα ἐλαφρυντικὸ ἐνώπιον τοῦ Ἀναστάντος Κυρίου. Σήμερα ποὺ ἀδελφὸς σκοτώνει ἀδελφό, καὶ ἀκόμη τραγικότερα, ποὺ  χριστιανός σκοτώνει χριστιανό, καί ἀκόμη ἐφιαλτικότερα, πού ὀρθόδοξος σκοτώνει ὀρθόδοξο.

Ὁ Ἀναστημένος Χριστὸς ἀπευθύνει, παρὰ ταῦτα, ἔκκληση καὶ πρόσκληση στὸν ἐκούσια παραδομένο στὸν θάνατο ἄνθρωπο. Ἀπευθύνει ὁ Χριστὸς πρόσκληση σὲ ὅλους μας.

Ἐλᾶτε νὰ ἐρευνήσουμε τὴν δύναμη τοῦ Μυστηρίου!

Ἐλᾶτε νὰ γνωρίσουμε τὸ μυστήριο τοῦ σταυρικοῦ θανάτου τοῦ Χριστοῦ μας.

Ἐλᾶτε νὰ γνωρίσουμε πῶς ἕνας Παντοδύναμος Θεός, ὁ Ἀθάνατος Θεός, ἔγινε τόσο ὅμοιος πρὸς ἐμᾶς τοὺς θνητοὺς ἀνθρώπους, ὥστε ἔφτασε «μετὰ τῶν κακούργων ὡς κακοῦργος» νὰ θανατωθεῖ πάνω στὸν Σταυρό, πάνω στὸ ξύλο τῆς ἀτιμώσεως.

«Πῶς θανάτου ἐγεύσατο ἡ τῶν ἁπάντων ζωή;» Πῶς «ἡ ζωὴ ἐν τάφῳ» κατετέθη; Πῶς ἐνταφιάσθηκε νεκρός, Αὐτὸς ποὺ ἔδωσε σὲ ὅλους καὶ σὲ ὅλα τὴν «ζωὴν καὶ πνοὴν καὶ τὰ πάντα»;

Τοῦ Μυστηρίου αὐτοῦ τὸ μέγεθος καὶ τὴ δύναμη τὴν ἀποκαλύπτει τὸ γεγονὸς τῆς Ἀνάστασης.

«ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ ἐκ νεκρῶν, θανάτῳ θάνατον πατήσας».

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ καὶ «τοῖς ἐν τοῖς μνήμασιν ζωὴν χαρισάμενος».

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ «καὶ τὰ βράχια σχίσθηκαν, τὰ μνημεῖα ἄνοιξαν, καὶ πολλὰ σώματα Ἁγίων ἀναστήθηκαν καὶ φανερώθηκαν σὲ πολλούς».

Λοιπὸν, «Δεῦτε πάντα τὰ ἔθνη, γνῶτε τοῦ φρικτοῦ Μυστηρίου τὴν δύναμιν».

Ἐλᾶτε νὰ θαυμάσουμε ὄχι μόνο πῶς ἀνέστη ὁ Κύριος ἐκ νεκρῶν, ὄχι μόνο πῶς ἀναστήθηκαν μαζί Του οἱ νεκροί, ἀλλὰ καὶ πῶς ζωογονοῦνται καὶ οἱ δῆθεν ζωντανοί.

Μὲ τὴν Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ οἱ ἄπιστοι γίνονται πιστοί, οἱ ἀσεβεῖς καὶ οἱ ἁμαρτωλοὶ μετανοοῦν καὶ γίνονται ἅγιοι, οἱ ἀπελπισμένοι γεμίζουν ἐλπίδα καὶ αἰσιοδοξία, οἱ θλιμμένοι πάλι χαμογελοῦν, οἱ συντετριμμένοι καὶ ἀδύναμοι λαμβάνουν κουράγιο καὶ θάρρος.

Ἐλᾶτε νὰ δοῦμε πῶς ἡ Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ ἀνακαινίζει τὸν κόσμο, ὅταν ὅμως ὁ κόσμος θέλει νὰ ζήσει μὲ ἐπίκεντρο τὴν Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ καὶ ὄχι μὲ ἐπίκεντρο τὸν θάνατο.

Ἐλᾶτε, λοιπόν, εὐλογημένοι μου ἀδελφοί, νὰ καλέσουμε ὅλα τὰ ἔθνη, ὅλους τοὺς λαούς, ὅλη τὴν οἰκουμένη, τοὺς πάντες, νὰ ζήσουν τὴν Ἀνάσταση! Νὰ ζήσουμε Ἀνάσταση!

Μόνο μὲ τὴν Ἀνάσταση μποροῦμε ἐμεῖς οἱ ἄνθρωποι νὰ ἐγκαταλείψουμε τὰ μίση καὶ νὰ συμφιλιωθοῦμε. Μόνο μὲ τὴν Ἀνάσταση μποροῦμε ἐμεῖς οἱ ἄνθρωποι νὰ πετάξουμε τὰ ὅπλα, γιὰ νὰ ἀγκαλιαστοῦμε καὶ πάλι!

Ἐλᾶτε νὰ προσκαλέσουμε τοὺς ὁμοδόξους στὰ βόρεια ἀδελφούς μας, ἐλᾶτε νὰ προσκαλέσουμε τοὺς ὅπου γῆς ἀδελφούς μας, νὰ ζήσουν Ἀνάσταση! Νὰ τερματίσουν τὸν πόλεμο καὶ τὴ βία καὶ νὰ φυτεύσουν στὶς καρδιές τους καὶ στὶς κοινωνίες τους τὴν εἰρήνη, τὴν συγχώρεση καὶ τὴν ἀγάπη!

Αὐτὴ εἶναι ἡ δύναμη τοῦ Μυστηρίου! Ἡ Ἀνάσταση εἶναι ἡ μόνη δύναμη ποὺ μπορεῖ νὰ τερματίσει τὴν ὁδύνη τοῦ πολέμου καὶ τοῦ θανάτου καὶ νὰ ἐπαναφέρει τὴν γαλήνη τῆς εἰρήνης καὶ τῆς ἁρμονικῆς συνύπαρξης μεταξὺ λαῶν καὶ πολιτισμῶν.

Ἡ Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ εἶναι ἡ μόνη δύναμη, ποὺ μπορεῖ νὰ στηρίξει τὸν σύγχρονο κόσμο στὴν ἀδυναμία του καὶ νὰ πλημμυρίσει μὲ φῶς τὴν σκοτεινὴ παγκόσμια πραγματικότητα, στὴν ὁποία βρισκόμαστε.

Τὸ ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ εἶναι ἡ δική μας πρόταση στὴν βλασφημία τοῦ πολέμου καὶ τῆς κάθε λογῆς βίας.

Τὸ ΑΛΗΘΩΣ ΑΝΕΣΤΗ εἶναι τὸ ζητούμενο καὶ τὸ ποθούμενο, ποὺ προσευχόμαστε νὰ ἀκούσουμε ἀπὸ τὸν σύγχρονο ταραγμένο κόσμο, ἐντὸς τοῦ ὁποίου ζοῦμε.

 

Μὲ πολλὲς ἀναστάσιμες πατρικὲς εὐχὲς 

Ὁ πνευματικός σας πατέρας 

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

 † ὁ Φθιώτιδος Συμεὼν

 

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Επικοινωνήστε μαζί μας στο+22310 50552-3
Στείλτε μας email στο
 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ

Ενημερωθείτε για τα τελευταία νέα της Ι.Μ. Φθιώτιδος μέσα από την ηλεκτρονική σας διεύθυνση...
randomness