165

Ἐκκλησιαστικόν Βιβλιοπωλεῖον «ΤΟ ΕΝΘΕΟΝ»

"Στό Ένθεον θα βρείτε βιβλία παιδικά, νεανικά, πνευματικά, θεολογικά, μουσικά, διηγήματα, βίους αγίων, κάρτες, cd, dvd. Το βιβλίο είναι ο πιο πιστός σύντροφος του ανθρώπου. Το καλό βιβλίο μάλιστα γίνεται κάτι παραπάνω, ένας αλάθητος καθοδηγητής που χαρίζει, χωρίς περιστροφές και παρεκκλίσεις τον ορθό δρόμο της ζωής."
Προβολή 41 - 80 από 87
Μορφοποίηση: 2018
Επιλέξτε τον τόπο έκδοσης του βιβλίου
Α/Α Έκδοση
41 Ἡ Παλαιοχριστιανική Βασιλική Δαφνουσίων», τοῦ Τριαντάφυλλου Δ. Παπαναγιώτου, Αρκίτσα, 2009
42 Ἱερός Ναός Ἁγίων Θεοδώρων Ἀταλάντης, σειρά «Πηγές Ἁγιασμοῦ καί Πο­λι­τισμοῦ», ἀρ. 2, Αταλάντη, 2008
43 Γάμος καί Οἰκογένεια στόν ἱερό Χρυσόστομο, τοῦ Ἀλεξάνδρου Μ. Σταυ­­ρόπουλου, Καθηγητοῦ, σειρά «Γάμου Κοινωνία», ἀρ. 1, Λαμία
44 Ἀφιερώματα - Δημοσιεύματα στήν Παναγία τῆς Τήνου, τοῦ Σε­βα­σμιω­τά­του Μητροπολίτου Φθιώτιδος κ. Νικολάου, Λαμία, 2008
45 Θεοτόκος, Εὐαγγέλιον χαρᾶς, τοῦ Σε­βα­σμιωτάτου Μητροπολίτου Χαλ­κί­δος κ. Νικολάου, Λαμία, 2008
46 Ἱερός Ναός Ἁγίων Γεωργίου καί Δημητρίου Λαμίας, (Συμβολή στήν Ἐκ­­κλη­σια­στική Ἱστορία τῆς Φθιώτιδος), τοῦ Πρωτοπρεσβυτέρου Νεο­φύ­του Ραφαη­λί­δη, Δρ. Θεολογίας, Λαμία, 2008
47 Τό ταξίδι τῶν φίλων. Ταξιδεύοντας ... μέ τούς φίλους τοῦ Θεοῦ στή Φθιώ­­τι­δα, τοῦ Τριαντάφυλλου Μπολτέτσου, Αθήνα, 2008
48 Εἰς προκοπήν τοῦ Εὐαγγελίου, 2η πενταετία, τοῦ Σε­βα­σμιωτάτου Μη­τρο­­πο­λί­του Φθιώτιδος κ. Νικολάου, Λαμία, 2008
49 Μνημεῖα λαϊκῆς εὐσέβειας, Τά προσκυνητάρια τῶν δρόμων τῆς Φθιώ­τι­δος, τοῦ Σε­βα­σμιωτάτου Μητροπολίτου Φθιώτιδος κ. Νικολάου, Λαμία, 2007
50 Ἡ Παναγία τῆς Τήνου, τοῦ Σε­βα­σμιωτάτου Μητροπολίτου Φθιώτιδος κ. Νικολάου, Λαμία, 2007
51 Ποιμαντική φυσιογνωμία τῶν ἐνοριῶν τῆς Λαμίας, τοῦ Τριαντάφυλ­λου Μπολ­τέ­τσου, Λαμία, 2007
52 Γιά νά ζήσει ὁ Γάμος, τοῦ Τριαντάφυλλου Μπολτέτσου, Λαμία, 2007
53 Εὐῶδες βλάστημα τῆς Τήνου. Ὁ Μητροπολίτης Χαλκίδος Νικόλαος, τοῦ Σε­βα­σμιωτάτου Μητροπολίτου Φθιώτιδος κ. Νικολάου, Λαμία, 2007
54 Ἱερός Ναός Ἁγίας Βαρβάρας Λαμίας, σειρά «Πηγές Ἁγιασμοῦ καί Πο­λι­τισμοῦ», Λαμία, 2006
55 Χριστιανικές ἑορτές καί σύγχρονη κοινωνία, τοῦ Σεβασμιωτάτου Μη­τρο­πο­λί­του Φθιώτιδος κ. Νικολάου, Λαμία, 2006
56 Ἡ Παναγία Θεοτόκος στή Θεολογία, ζωή καί παράδοση τῆς Ἐκκλη­σίας μας, Λαμία, 2006
57 Ἐκκλησία καί Φυσικό Περιβάλλον, Εἰσηγήσεις Ἐπιστημονικῆς Ἡμε­ρί­δος, Λαμία, 2006
58 Τό ἱερό Λείψανο τῆς Ἁγίας Ἰσαποστόλου Ἑλένης στόν Ἱερό Ναό Ἁγ. Κων­στα­ντίνου καί Ἑλένης Μαλεσίνας Φθιώτιδος (Βιογραφικά, Λατρευ­τι­κά, Λει­ψα­νολογικά στοιχεῖα, ἑόρτιος Ἀκολουθία), Λαμία, 2004
59 Ἱστορικά Ἐκκλησιαστικά Μνημεῖα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Φθιώτιδος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Φθιώτιδος κ. Νικολάου, Λαμία, 2004
60 Ὁ ἅγιος Νεκτάριος Ἐπίσκοπος Πενταπόλεως, Ἱεροκήρυκας Φθιώτιδος (1893-1894), τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Φθιώτιδος κ. Νικολάου, Λαμία, 2003
61 Ἡ ἁγία Εἰκόνα Χαρακτήρ τῆς σωματώσεως Χριστοῦ, τοῦ Σεβασμιω­τά­του Μη­τρο­πολίτου Φθιώτιδος κ. Νικολάου, Λαμία, 2003
62 Εὐθανασία, ἔγκλημα ἤ εὐεργεσία;, τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Φθιώ­τι­δος κ. Νικολάου, Λαμία, 2003
63 Ἐκκλησιαστική κατάρτιση, φυλλάδια γιά διάφορα ἐκκλησιαστικά θέ­μα­τα, Λαμία, 2003
64 Φυλλάδια γιά τό Κέντρο Γάμου καί Οἰκογένειας, Λαμία, 2003
65 Παρουσία ἀγάπης, ἐνημερωτικό δελτίο, Λαμία, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011
66 Ἡμερολόγιο τσέπης, Λαμία, 1997, 1998, 1999, 2000, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011
67 Φθιωτική Ἐκκλησιαστική Φωνή, Διμηνιαία ἔκδοση τῆς Ἱερᾶς Μητρο­πόλεως Φθιώτιδος, Λαμία, 2003
68 Ὁ Μητροπολιτικός Ναός Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Λαμίας, ὑπό Δ. Νάτσιου, Φιλολόγου καί Β. Νάτσιου, Φιλολόγου, Λαμία, 2003
69 Παρακλητικός Κανών τῶν Φθιωτῶν Ἁγίων, ποίημα Ἀρχιμανδρίτου Ἰωήλ Φραγκάκου, νῦν Μητροπολίτου Ἐδέσσης, Αθήνα, 2002
70 Οἱ Ἅγιοι τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Φθιώτιδος, Μοναχοῦ Μωυσέως Ἁγιο­­ρεί­του, Λαμία, 2002
71 Ποιμαντικοί Βηματισμοί 5 χρόνια, τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Φθιώ­τι­δος κ. Νικολάου, Λαμία, 2002
72 Τό Μοναστήρι τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου στόν Παρνασσό περιοχῆς ἁγια - Μαρίνας Λοκρίδος, Καντᾶ Κ. Καντᾶ, Λαμία, 2002
73 Ὁ βίος τῶν Ἁγίων Ἀναργύρων, τό Μοναστήρι στήν Ἀταλάντη καί ἡ ἀνα­σύ­στασή του, Μάνθου Χριστοφόρου, Αθήνα, 2001
74 900 χρόνια ζωῆς καί προσφορᾶς (Πρακτικά Ἡμερίδας) Ἱ. Μονῆς Με­τα­μορ­φώσεως Καμ. Βούρλων, Αθήνα, 2001
75 Περί τήν Θεοτόκον, τοῦ Ἀρχιμ. Χριστοφόρου Κολοκυθᾶ, Ἡγουμένου Ἱ. Μονῆς Μεταμορφόσεως Καμ. Βούρλων καί τοῦ Πέτρου Γεωργαντζῆ, Δρ. Θεολογίας - Ἱστορικοῦ, τ. Σχολ. Συμβούλου Μ.Ε., Αθήνα, 2001
76 Παρακλητικός Κανών τῆς Παναγίας Δαμάστας, ποίημα Γερασίμου Μο­­ναχοῦ Μικραγιαννανίτου, Λαμία, 2001
77 Ἀκολουθία τῆς θαυματουργοῦ Εἰκόνος Παναγίας Δαμάστας, ποιη­θεῖ­σα ἐν τῷ Ἁγίῳ Ὄρει ὑπό Γερασίμου Μοναχοῦ Μικρα­γιαν­να­νί­του, Ὑμνο­γρά­φου τῆς Ἁ­γίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας, Αθήνα, 2001
78 Νικόλαος Σελέντης, Μητροπολίτης Χαλκίδος, τοῦ Σεβασμιωτάτου Μη­τρο­πολίτου Φθιώτιδος κ. Νικολάου, Αθήνα, 2000
79 Ἱστορικές μνῆμες τῆς Φθιώτιδος τοῦ Ἀθανασίου Μόσχου, Φιλολόγου, ἐπίτ. Λυκειάρχου, Λαμία, 2000
80 Εἴμαστε Χριστιανοί; Ὕστερα ἀπό 2000 χρόνια τοῦ Ἀρχιεπισκόπου πρ. Ἀ­θη­νῶν Ἱερωνύμου, Αθήνα, 2000

Σελίδες

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Επικοινωνήστε μαζί μας στο+22310 50552-3
Στείλτε μας email στο
 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ

Ενημερωθείτε για τα τελευταία νέα της Ι.Μ. Φθιώτιδος μέσα από την ηλεκτρονική σας διεύθυνση...