165

Θεῖον Κήρυγμα

Εκτυπώσιμη μορφήΕξαγωγή σε PDF

Ἀνελλιπῶς κηρύττει τόν Θεῖον Λόγον ὁ Σεβασμιώτατος Μη­τρο­πο­λίτης Φθιώτιδος κ. Νικόλαος.

Τακτικοί Ἱεροκήρυκες:

 • Ἀρ­χιμ. Σεραφείμ Ζαφείρης, 
 • Ἀρχιμ. Ἀνθιμος Νεραντζῆς.

Ἐφημέ­ριοι Ἱε­ρο­κή­­ρυκες:

 • Ἀρ­χιμ. Χριστοφόρος Κολοκυθᾶς,
 • Ἀρ­­χιμ. Χρυσόστομος Τσουκαλαδέ­λης,
 • Ἀρχιμ. Δωρόθεος Ἀγγέλης,
 • Ἀρ­χιμ. Δημήτριος Ζελιαναῖος.

Κήρυκες τοῦ Θείου Λόγου: Οἱ Πανο­σιο­λο­γιώ­τατοι Καθηγούμενοι καί ὅλοι οἱ θεολόγοι Ἀρ­χι­μαν­δρῖται.

Ἐ­πί­σης ὁμιλοῦν τακτικά ἤ περιο­δι­κά περί τούς 20 Κληρικοί θεολόγοι, οἱ Λαϊκοί θεολόγοι - καθηγηταί καί ἄλλοι ἐφημέριοι.

Ἑ­σπε­ριναί ὁμιλίαι ἑκάστην Τετάρτην εἰς τάς πόλεις:

 • Μητροπολιτικόν Ναόν Λαμίαν ὑπό τοῦ Σεβα­σμιω­τά­του Μητροπολίτου,
 • Καμένα Βούρλα καί Ἅγιον Κων/νον Λοκρίδος ὑπό τοῦ Ἀρ­­χιμ. Χριστοφόρου Κολοκυθᾶ,
 • Ἁγ. Θεοδώρους Ἀταλάντης ὑπό τοῦ κ. Ἠ­λία Κουκοβέ­τσου,
 • Μεταμ. Σωτῆρος Ἀταλάντης ὑπό τοῦ Πρεσβ. Κων. Βουρλιᾶ,
 • Δομοκόν, Νέον Μοναστήριον, Ὀμβριακήν  ὑπό τοῦ Ἀρχιμ. Σεραφείμ Ζαφείρη
 • Μῶλον ὑπό τοῦ Πρεσβ. Κων/νου Βάγια,
 • Ἀμφίκλειαν ὑπό τοῦ Πρωτοπρ. Διο­μή­δους Παναγιω­τοπού­λου,
 • Κάτω Τιθορέα ὑπό τοῦ Πρωτ. Εὐαγγ. Τσαπρούνη,
 • Σπερ­χειά­δα ὑπό τοῦ Ἀρχιμ. Θεο­κλήτου Μπρούζη,
 • Μακρακώμην ὑπό τοῦ Πρεσβ. Δημητρίου Κυρίτση,
 • Λιανοκλάδι ὑπό τοῦ Ἀρχιμ. Ἀνθίμου Νεραντζῆ,
 • Ἁγ. Ἀθανασίου Στυλίδος ὑπό τοῦ Πρωτ. Βασιλείου Θεοδοσίου,
 • Ἁγ. Αἰκατερίνης Στυλίδος ὑπό τοῦ Ἀρχιμ. Μάξιμου Νι­κο­λό­πουλου,
 • Λιβα­νά­τες ὑπό τοῦ Πρεσβ. Ἀνάργυρου Καψάλη,
 • Μα­λε­σίναν ὑπό τοῦ Πρω­τοπρ. Εὐάγγ. Μπάνου,
 • Ἐλά­­τειαν ὑπό τοῦ Ἀρχιμ. Δημ. Ζελιαναίου,
 • Μαρ­τί­νον ὑπό τοῦ Ἀρχιμ. Ἐφραίμ Τρά­νακα,
 • Ἔ­ξαρ­χον ὑπό τοῦ Πρεσβ. Δημ. Χύτου,
 • Ἠ­ρά­κλεια ὑπό τοῦ Πρωτ. Παύ­λου Μαργώνη,
 • Καραβόμυλον ὑπό τοῦ Πρεσβ. Χρήστου Ζαρ­καδοῦλα,
 • Λογγόν ὑπό τοῦ Πρωτοπρ. Κων/νου Ρε­ντί­φη,
 • Ἀν­θή­λην καί Ροδίτσα ὑπό τοῦ κ. Γρηγορίου Κω­στα­­ρέ­λου,
 • Μεξιάτες ὑπό τῆς κας Δήμητρας Μητσο­πού­λου,
 • Μοσχοχώρι ὑπό τῆς κας Νίκης Κοντοβᾶ.
 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Επικοινωνήστε μαζί μας στο+22310 50552-3
Στείλτε μας email στο
 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ

Ενημερωθείτε για τα τελευταία νέα της Ι.Μ. Φθιώτιδος μέσα από την ηλεκτρονική σας διεύθυνση...