165

Πνευματικά Κέντρα τῶν Ἐνοριῶν

Εκτυπώσιμη μορφήΕξαγωγή σε PDF
 1. Παναγίας Δεσποίνης Λαμίας,
 2. Ἁγίων Κων/νου καί Ἑλένης Νέας Μαγνησίας,
 3. Ἁγίας Παρασκευῆς Δομοκοῦ,
 4. Ἁγίων Ἀ­ποστόλων Πελασγίας,
 5. Ἁγίου Παντελεήμονος Καμένων Βούρλων,
 6. Ἁγίου Νι­κο­λάου Λα­μίας,
 7. Ἁγίου Κων/νου Λοκρίδος,
 8. Ἁγ. Ἀθανασίου Ροδίτσας,
 9. Ἁγ. Δημη­τρίου Κάτω Τι­θο­ρέας,
 10. Ἁγ. Δημητρίου Λαμίας,
 11. Ἁγ. Παρασκευῆς Νέας Ἄ­μπλια­νης,
 12. Παμμ. Ταξιαρχῶν Μαρτίνου,
 13. Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Κα­λα­ποδίου,
 14. Ἁγίου Νικολάου Λευκάδος,
 15. Παμμ. Ταξιαρχῶν Μαρμάρων,
 16. Μεταμορφώσεως Σω­τῆ­ρος Ἀ­ταλάντης,
 17. Ἁγ. Βαρβάρας Λαμίας,
 18. Ἁγ. Δημη­τρίου Ἠράκλειας,
 19. Ἁγ. Νικολάου Βαρδατῶν,
 20. Ἁγ. Γεωργίου Βουζίου,
 21. Ἁγ. Ἀ­ναργύρων Καρα­βο­μύ­λου,
 22. Ἁγ. Θεοδώρων Ἀταλάντης,
 23. Ἁγ. Γεωργίου Λιανοκλαδίου,
 24. Ἁγ. Γεωρ­γίου Ἀρ­κί­­τσης,
 25. Ἁγ. Κοσμᾶ Αἰτωλοῦ Λαμίας,
 26. Κοι­μήσεως τῆς Θεοτόκου Και­νου­ρίου,
 27. Ἁγ. Ἀθανασίου Λαμίας,
 28. Ἁγ. Παρα­σκευῆς Πετρωτοῦ,
 29. Ἁγ. Γεωργίου Με­­γάλης Βρύσης,
 30. Ἁγ. Γεωργίου Καστρίου,
 31. Ἁγ. Χαραλάμπους Ραχῶν,
 32. Ἁγ. Θεο­­δώρων Λαμίας,
 33. Ἁγ. Παρασκευῆς Βελεσσιωτῶν,
 34. Ἁγ. Ἀ­ποστόλων Παγκρα­τίου,
 35. Ἁγ. Παρα­σκευῆς Μερκάδος,
 36. Ἁγ. Κωνσταντίνου Σκαμνοῦ,
 37. Ἁγ. Γρη­γο­­ρίου Παραλίας Ρα­χῶν,
 38. Ἁγίου Σεραφείμ Λοκρίδος,
 39. Ὁ­σίου Σεραφείμ Ζελίου,
 40. Ἁγ. Νι­κο­λάου Ἀνθήλης,
 41. Ἁγ. Ἰωάννου Σκάρφειας,
 42. Κοιμήσεως Θεοτόκου Ροδωνιᾶς,
 43. Ἁγ. Γεωργίου Ἀμαλώτας,
 44. Ἁγίας Κυριακῆς Παραλίας Λιβανατῶν,
 45. Ἁγ. Ἀθα­να­σίου Κόμματος.

πό ἀνέγερσιν:

 • Ἁγίου Γεωργίου Λιβανατῶν,
 • Ἁγ. Ἀθανασίου Στυλίδος,
 • Ἁγ. Αἰ­κα­­τε­ρί­νης Στυ­λί­δος,
 • Ἁγ. Κων/νου Μαλεσσίνας,
 • Ἁγ. Παντελεήμονος Ἀχλα­δίου,
 • Ἁγ. Κυ­­ρια­κῆς Δομο­κοῦ,
 • Ἁγ. Ἰωάννου Θερ­μοπυλῶν,
 • Ἁγ. Γεωρ­γίου Ἐ­ξάρ­χου,
 • Ἁγ. Γεωργίου Ὀμ­­βριακῆς,
 • Ἁγ. Γεωργίου Νέου Μοναστηρίου,
 • Ἁγ. Τριά­δος Μα­κρα­­κώμης,
 • Ἁγ. Μα­ρί­νας Στυλίδος,
 • Ἁγ. Βλασίου Αὐ­λακίου,
 • Ἁγ. Γεωργίου Προ­σκυ­νᾶ,
 • Ἁγ. Νικο­λάου Με­σο­πο­ταμίας,
 • Ἁγ. Παρασκευῆς Μο­σχο­χω­ρίου,
 • Ἁγ. Γεωρ­γίου Φραντζῆ,
 • Ἁγ. Νικολάου Ζη­λευ­τοῦ,
 • Ἁγ. Δημητρίου Ἐλά­τειας,
 • Μετα­μορ­φώ­σεως Σωτῆρος Ρεγκινίου,
 • Ἁγ. Αἰκα­τε­ρί­νης Ἀχι­νοῦ.
 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Επικοινωνήστε μαζί μας στο+22310 50552-3
Στείλτε μας email στο
 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ

Ενημερωθείτε για τα τελευταία νέα της Ι.Μ. Φθιώτιδος μέσα από την ηλεκτρονική σας διεύθυνση...