165

Ι' Αρχιερατική Περιφέρεια Μενδενίτσης & Καμένων Βούρλων

Εκτυπώσιμη μορφήΕξαγωγή σε PDF

Ι΄ ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΜΕΝΔΕΝΙΤΣΗΣ & ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ

Ἕδρα: Ἅγ. Κωνσταντῖνος. Τ.Κ. 350 09 Τηλ. πρόθεμα (22350)

Ἀρχιερ. Ἐπίτροπος: Πρωτοπρ. Κωνστ. Ρεντίφης, τηλ. 33.214-fax: 31147

 

Καμένα Βοῦρλα-Ἅγ.Παντελεήμων 22.464 

22.209 Κολοκυθᾶς Χριστοφ. ΠΕ

Μελλισουργός Στέφ. ΔΕ

Ἁγ. Τριάς - Ἁγ. Τριάς

Ἀθανασίου Γρηγ. ΤΕ

Ἅγ. Κωνσταντῖνος-Ἅγ.Κων/νος 31.147

33.214 Ρεντίφης Κων. ΔΕ

Ἅγ. Σεραφείμ - Ἅγ. Σεραφείμ

41.093 Λαδογιάννης Δημ. ΥΕ

Ἅγ. Χαράλαμπος - Ἅγ. Χαράλαμπος

Κενή

Ἄγναντη - Ἅγ. Ἀθανάσιος

22.209 Μαργαρίτoυ Σεραφείμ ΔΕ *

Ἀνάβρα Λοκρίδος - Προφ. Ἠλίας

Κενή

Καινούριον - Κοίμ. Θεοτόκου 41.841

41.890 Ἐλευθερίου Ἰωάν. ΔΕ

Καλλίδρομος - Ἅγ. Κωνσταντῖνος

22.265 Κωνσταντάρας Εὐθ. ΔΕ

Καραβίδια - Γεν. Θεοτόκου

Κενή

Καρυά Λοκρίδος - Ἁγ. Τριάς

32.689 Παπαδημητρίου Λουκ. ΥΕ

Κόμνηνα - Ἅγ. Ἰωάννης

41.105 Καψάλης Γεώργ. ΔΕ

Λογγός - Ἅγ. Γεώργιος

32.408 Παναγιώτου Χρῆστ. ΔΕ

Μενδενίτσα - Ἅγ. Γεώργιος

Κενή ΥΕ

Μῶλος – Εἰσ. Θεοτόκου 52.455

51.572 Βάγιας Κων. ΤΕ

Μακρῆς Γεώργ ΠΕ *

Ρεγγίνιον - Μεταμ. Σωτῆρος

61.257 Μπολτέτσος Κύριλ. ΠΕ

Σκάρφεια - Ἅγ. Ἰωάν. Πρόδρομος

41.253 Τσίκουλος Δημ. ΔΕ

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Επικοινωνήστε μαζί μας στο+22310 50552-3
Στείλτε μας email στο
 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ

Ενημερωθείτε για τα τελευταία νέα της Ι.Μ. Φθιώτιδος μέσα από την ηλεκτρονική σας διεύθυνση...
randomness