165

Εἰκόνες περίπυστοι

Εκτυπώσιμη μορφήΕξαγωγή σε PDF
  1. Εἰκών τῆς Θεοτόκου Ἀγάθωνος. Εὕρεσις τῆς εἰ­κό­νος ἀπό τόν Μοναχό Ἀγάθωνα τόν 14ο ἤ τόν 15ο μ.Χ. αἰῶνα.
  2. Εἰκών τῆς Πα­να­γίας Δα­μά­στας. Προέρχεται ἀπό τήν πόλιν τῆς Δαμασκοῦ μεταφερθεῖσα κατά τήν ἐποχήν τῆς εἰκονομαχίας (7ος - 8ος μ.Χ. αἰών).
  3. Εἰκών τῆς Παναγίας Δαδίου τῆς ἐπονομαζομένης «Γαυριώτισσας» ὀνομασία τήν ὁποίαν ἔλαβεν ἀπό τό δέν­δρον «γαῦρος» σύνηθες εἰς τήν τοποθεσίαν ἐκείνην (Βυζαντινῆς ἐποχῆς).
  4. Εἰ­κών τῆς Παναγίας Ἀντινίτσας ἀπό τό Ἀϊ­δίνιο τῆς Μ. Ἀσίας (13ος μ.Χ. αἰών).
  5. Εἰ­κών τῆς Θεοτόκου Φανερωμένης Ξυνιά­δος (ἐποχῆς τῆς εἰκονομαχίας). Εὕρεσις τῆς εἰκόνος τῷ 1965.
  6. Εἰκών τοῦ Ἁ­γίου Βλασίου ἐν τῇ Ἱερᾷ Μονῇ Στυλίδος (17ος μ.Χ. αἰών).
  7. Εἰκών τοῦ Ἁγίου Γεωρ­γίου ἐν τῇ Ἱερᾷ Μονῇ Μα­λε­σί­νας (18ος μ.Χ. αἰών).
  8. Εἰκών τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς ἐν τῷ Μη­τρο­­πο­λι­τι­κῷ Ἱερῷ Ναῷ Λαμίας (16ος μ.Χ. αἰών).
  9. Ὁσ. Σεραφείμ τοῦ ἐκ Ζελίου Λοκρίδος ἐν τῇ Ἱ.Μ. Μετ/σεως Κ. Βούρλων (1790).
 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Επικοινωνήστε μαζί μας στο+22310 50552-3
Στείλτε μας email στο
 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ

Ενημερωθείτε για τα τελευταία νέα της Ι.Μ. Φθιώτιδος μέσα από την ηλεκτρονική σας διεύθυνση...