165

Απαραίτητα δικαιολογητικά για διαζύγιο

Εκτυπώσιμη μορφήΕξαγωγή σε PDF
  1. Την απόφαση του Δικαστηρίου.
  2. Την έκθεση παραιτήσεως από ένδικα μέσα.
  3. Το Πιστοποιητικό του Πρωτοδικείου ότι δεν έχει ασκηθεί κάθε ένδικο μέσο.
  4. Τα ανωτέρω διαβιβάζει ο εισαγγελεύς στον Μητροπολίτη διά να λυ­θεί ο θρησκευτικός γάμος.
  5. Παράβολο για Διαζύγιο από το Δημόσιο Ταμείο.
  6. Το Διαζύγιο που αναγράφει «εκτός γάμου» και το Διαζύγιο πού αναγράφει «απο­κλει­στικώς και μόνον διά την έκδοσιν 2ου ή 3ου γάμου».
  7. Ο ενδιαφερόμενος υπογράφει υπεύθυνη δήλωση ότι παρα­λαμ­βά­νει το Διαζύγιο «αποκλειστικώς και μόνο διά την έκδοση αδείας γά­μου» και ότι σε περίπτωση απωλείας δεν αντικαθίσταται. Αυτή η υ­πεύ­θυνη δήλωση μένει στο  Αρχείο της Ιεράς Μητροπόλεως.
 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Επικοινωνήστε μαζί μας στο+22310 50552-3
Στείλτε μας email στο
 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ

Ενημερωθείτε για τα τελευταία νέα της Ι.Μ. Φθιώτιδος μέσα από την ηλεκτρονική σας διεύθυνση...