165

Απαραίτητα δικαιολογητικά δια τέλεση γάμου εκτός Μητροπόλεως

Εκτυπώσιμη μορφήΕξαγωγή σε PDF

Δικαιολογητικά που πρέπει να έχει ο Γαμπρός και η Νύφη:

  1. Πιστοποιητικό αγαμίας Τύπου Β΄.
  2. Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν έχουν τελέσει άλλο θρησκευτικό η πολιτικό γάμο. Σε περίπτωση πού έχουν τελέσει πολιτικό γάμο επι­συ­νάπτουν τη Βεβαίωση του πολιτικού γάμου και ότι δεν έχουν καμία συγγένεια μεταξύ τους.
  3. Όταν ο ενδιαφερόμενος έρχεται σε 2ο γάμο πρέπει να προσκο­μί­σει το Διαζύγιο (με την ένδειξη διά την τέλεση δευ­τέρου γάμου αποκλειστικώς) η την βεβαίωση θανάτου (σε πε­ρί­πτωση χηρείας).
  4. Παράβολο Δημοσίου διά την άδεια γάμου.
 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Επικοινωνήστε μαζί μας στο+22310 50552-3
Στείλτε μας email στο
 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ

Ενημερωθείτε για τα τελευταία νέα της Ι.Μ. Φθιώτιδος μέσα από την ηλεκτρονική σας διεύθυνση...